Leeuwarder Hogescholen bieden hulp bij profielkeuze tijdens Wegwijsdag

LEEUWARDEN - NHL Hogeschool (NHL), Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) organiseren op woensdag 18 januari een Wegwijsdag om HAVO-3 scholieren te helpen bij hun profielkeuze.

Bijna 1.900 leerlingen uit Friesland en omstreken hebben zich voor deze dag ingeschreven: het recordaantal bezoekers vanaf het ontstaan van de Wegwijsdag. Deze leerlingen kiezen binnenkort hun profiel. Het is een belangrijke stap in de weg die leerlingen afleggen naar het kiezen van hun vervolgstudie. De Wegwijsdag geeft de scholieren inzicht in de mogelijkheden die een bepaald profiel biedt op de arbeidsmarkt. Dit stimuleert leerlingen nu al na te denken over hun toekomst en uiteindelijk een vervolgstudie te kiezen die aansluit bij wat ze kunnen en willen.  Kennismaking met beroepen In totaal worden er 45 workshops aangeboden, die variëren van zorg tot toerisme en van technologie tot voeding. De scholieren volgen elk twee workshops. Ze kunnen soms letterlijk proeven aan de beroepen waarvoor de verschillende hogescholen opleiden en de profielen die erbij horen. Profielkeuze belangrijke stap in keuze vervolgstudie In de loop van het schooljaar maken de leerlingen een keuze uit de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid. Een belangrijke keuze voor de toekomst: een paar jaar later bepaalt het profiel deels welke opleidingen de leerling kan gaan volgen. Bovendien biedt de Wegwijsdag de leerlingen de kans om kennis te maken met de verschillende hogescholen. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân De Wegwijsdag is onderdeel van de activiteiten die vanuit het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân worden georganiseerd. VO-HO streeft er naar de overgang tussen het voortgezet- en hoger onderwijs in goede banen te leiden en de kwaliteit van de doorstroom hoog te houden.