Asieldier van de week | Sjaak

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om de onzekere knuffelbeer Sjaak. Voor Sjaak zoeken wij een een rustig huishouden, waar hij met rust, reinheid en regelmaat kan opbloeien tot een rustige zelfverzekerde huisgenoot. Een druk huishouden en kleine kinderen zijn niet aan hem besteed, daarvoor is hij nu nog te afwachtend en onzeker. Hij zit nu veel in het schuilhok en als wij de klep wat te vlug omhoog doen, wil hij nog wel blazen, bij rustige benadering staat hij veel toe, dan geniet hij ook zeker wel van aandacht. Sjaak zal waarschijnlijk een langere wenperiode nodig hebben om dan daarna meer zijn ware aard te kunnen laten zien. Update: Sjaak wordt steeds makkelijker en toegankelijker naar ons toe. Hij geniet van een aai en houdt etenstijd in de gaten. Een stoere held zal hij wel niet worden, maar nu met wat meer zelfvertrouwen zien we steeds meer de echte Sjaak! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.