Stileven | Om de wereld te kunnen veranderen, moet je 'm eerst begrijpen

Leeuwarden - Toen ik jong was, wilde ik de wereld veranderen. Dat wil ik nog, maar toen demonstreerden we daarvoor.

We gingen de straat op tegen wrede regeringen in Afrika en Latijns-Amerika en riepen tegen de mensen langs de kant: ,,Blijf daar niet zo lullig staan. Kom erbij en sluit je aan.” Om de wereld te kunnen veranderen, moet je 'm eerst begrijpen. Gelukkig waren er mensen die ons daar in onderwezen. Een van mijn grote inspiratiebronnen was de jonge minister Jan Pronk. Toen hij zijn eerste beleidsnota presenteerde, wilde een hoge en hooghartige ambtenaar de kennis van de minister even testen. Want was de kwestie die de minister op pagina 302 beschreef, wel voldoende onderbouwd? Pronk rafelde het probleem uiteen in vijf deelthema's en gaf college. De ambtenaren waren verbluft. De minister besloot droog met: ,,En overigens staat het niet op pagina 302, maar op pagina 307.”