Minder WW in Friesland

SURHUISTERVEEN - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland lag eind 2016 ongeveer 10,3% lager dan het jaar daarvoor. Ook de stijging van de WW in de decembermaand, gebruikelijk vanwege het stilvallen van seizoenswerk in (land)bouw en horeca, is minder sterk dan in voorgaande jaren. Hieruit blijkt dat het beter gaat met de arbeidsmarkt.

Eind december 2016 telde Friesland 18.186 WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in december toe met 553 uitkeringen (3,1%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 10,3% (-911) minder WW-uitkeringen. In de bijlage staan de cijfers uitgesplitst per sector en per gemeente. Beperkte seizoenstijging Het stilvallen van seizoengevoelig werk in bouw, landbouw en horeca zorgt jaarlijks voor een toename van nieuwe WW-uitkeringen in december. Dit jaar is de toename van de WW in Friesland met 3,1% veel lager dan in voorgaande jaren, waarin de WW met ongeveer 11% toenam. Het economisch herstel speelt hierbij een rol. De toename van de WW in seizoensgevoelige sectoren was hierdoor minder groot. Daarnaast nam de WW in andere sectoren als onderwijs en grootwinkelbedrijf zelfs af in december. Het gaat economisch beter Dat het economisch beter gaat, blijkt vooral uit de daling van het aantal WW-uitkeringen in het afgelopen jaar. In vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen waren er in december 2016 minder WW-uitkeringen dan in het jaar ervoor. Vooral uitzendkrachten en bouwvakkers kwamen minder vaak in de WW terecht. Maar ook in sectoren als zorg en detailhandel was het aantal WW-uitkeringen lager dan een jaar geleden. Voor heel Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis met 7,6% naar 411.990. Het vinden van een baan Mensen die naar verwachting moeilijker aan de slag komen, krijgen bij aanvang van hun WW-uitkering een persoonlijk adviesgesprek met hun adviseur. Insteek van het gesprek is om samen te bepalen wat nodig is om weer aan het werk te komen. Soms kan dat een training zijn waarin werkzoekenden sollicitatie- en netwerkvaardigheden worden bijgebracht, een andere keer kan de regeling scholingsvoucher toegepast worden voor een opleiding in een kansberoep. UWV gaat in de regio samenwerkingsverbanden aan met gemeenten en opleiders om groepen werkzoekenden om- of bij te scholen. Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in december ongeveer even hard toe. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. In Friesland is de daling op jaarbasis echter sterker dan in Groningen en Drenthe.
  • UWV verstrekte eind december in de provincie Groningen 15.246 WW-uitkeringen; 3,1% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind december 5,6% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in december met 3,0% gestegen naar 14.148. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 7,6%.