Doorloper | We zijn professioneel en vooral mens

LEEUWARDEN - De Doorloper van deze week staat in het teken van zorgorganisatie Palet, wijkverpleging Leeuwarden-West. Dit team bestaat uit wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Wij bieden: Verpleging en verzorging thuis, afhankelijk van de zorgvraag (onder meer na ziekenhuisopname, kort- en langdurende zorg, ouderenzorg, terminale zorg). We doen dit samen met een Specialistisch Team en een Expertise Behandelcentrum. Ons motto: 'Palet, altijd in de buurt!' We kunnen niet zonder... Koffie, humor en collega’s. We hebben helemaal niks met... IJzel! Feestjes bouwen doen we... Graag. Het mooiste uitje dat we hebben ondernomen was... Verkleed praamvaren bij avond in de binnenstad. De laatste dat keer we met elkaar goed gelachen heb, dat was... Gistermorgen tijdens de koffie. En een reden om te balen... De administratieve rompslomp. Leeuwarden is voor ons de stad waar... 'HET' gebeurt. Als wij de bazen van Leeuwarden waren, dan... Zouden we ervoor pleiten dat mensen in de wijk meer naar elkaar omzien. Als Cambuur wint dan... Zijn we blij voor ze! Als we in een ander land zouden moeten wonen, dan gingen we met zijn allen naar... Een land zonder marktwerking in de zorg en waar de zon altijd schijnt. We zouden graag de volgende personen voor een lintje willen nomineren: Alle vrijwilligers en mantelzorgers die werk van onschatbare waarde doen. Wat ons als team bindt is... Dat we ons elke dag opnieuw voor onze cliënten inzetten en dat doen we samen. We hopen met z'n allen door te gaan... Zolang mensen ons nodig hebben! Iedere cliënt is uniek, wij zijn ook uniek, wat hieruit ontstaat is dat elke dag anders is. De ene dag is iemand blij, de andere dag verdrietig, daar passen we ons op aan. We komen als professional, maar vooral als mens, bij een ander mens in zijn of haar eigen omgeving. Daar ontstaat iets onderling. We hebben ook te maken met het netwerk, partners, kinderen, huisdieren... dat maakt ons werk bijzonder! Meedoen aan deze rubriek? (dat kan individueel én als team of vereniging) Stuur dan een e-mailtje naar redactie.hah@ndcmediagroep.