Asieldier van de week | Yaukje

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om konijntje Yaukje. Yaukje is een leuk konijn van middelgroot formaat. Ze is lief, vrolijk en nieuwsgierig. Bij te snelle benadering kan ze wel een beetje onzeker zijn, ook dan laat ze zich aanhalen maar zoekt dan even een veilig hoekje op. Waarschijnlijk zou Yaukje ook geschikt zijn voor kinderen, zolang deze niet te druk zijn. Voor Yaukje zoeken we een leuke baas die haar een mooi ruim verblijf kan geven en het gezelschap van een ander konijn (een gecastreerd mannetje). Aangezien konijnen vrij intelligent en nieuwsgierig zijn is het ook leuk om haar enige verrijking in haar verblijf aan te bieden, dit kan door ze dingen te geven om aan te knagen, of om het eten in te verstoppen maar ook met bijvoorbeeld tunnels en ander speelgoed. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.