Aangename orgelklanken in Dorpskerk Huizum

Leeuwarden - Matthey Schembri en Jos Maters, studenten van Theo Jellema, bespelen vrijdag 3 februari om 17.00 uur het orgel van Dorpskerk Huizum.

Het orgelconcert vindt plaats in de serie 'It Lûd fan Van Dam'. Elke eerste vrijdag van de maand nemen muzikanten voor een uurtje plaats achter het orgel.