Erik Borgman geeft lezing over 'Leven van wat komt'

Leeuwarden - Erik Borgman geeft zondag 5 februari om 15.00 uur een lezing in de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden. Zijn lezing draagt as titel 'Leven van wat komt'. 

In zijn lezing gaat Borgman in op het gegeven dat mensen, als ze een probleem tegenkomen, er vaak eerst afstand van nemen, een oplossing bedenken en vervolgens die oplossing toepassen. Wat volgens hem vaak leidt tot meer problemen. ,,Maar we weten blijkbaar niets anders te bedenken: algemene regels, overal geldige protocollen, criteria waar iedereen aan moet voldoen. De Bijbelse verhalen en de christelijke traditie suggereren een heel andere benadering. Daar wordt God niet als een abstractie gezien, maar als verbonden met alles en iedereen. Het gaat dus niet om afstand nemen, maar om nabijheid. Incarnatie, zegt de christelijke traditie. Willen we het goede vinden dat God ons geeft en dat ons vooruit trekt, dan kan dat alleen vanuit radicale betrokkenheid en met een contemplatieve houding. Wat betekent dat voor het onderwijs, de zorg, de politiek en ons burgerschap?" Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Tevens is hij visiting professor aan het Doopsgezind Seminarium van juni 2015 tot juni 2017 en bekleedt hij een dag per week de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie. In 2012 werd Borgman uitgeroepen tot Theoloog van het jaar. Meer informatie en opgave: www.dgleeuwarden.org.