Asieldier van de week | Vix

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om Vix, een mooie zwart witte poes. Vix is door haar 'eigenaren' achtergelaten bij de verhuizing. Een oplettende buurtbewoner heeft haar naar het asiel gebracht. Inmiddels zit ze een maand bij ons in de opvang en is ze klaar om naar een nieuwe baas te verhuizen. Maar Vix heeft wel een aantal eisen. Het is namelijk een pittig poesje die duidelijk haar grenzen aangeeft. Ze kan kopjes geven als de beste, maar als je haar dan gaat aaien vindt ze het allemaal heel spannend. Door deze spanning kan ze je dan een tik geven. Om deze reden is Vix op zoek naar een rustig en stabiel huishouden zonder kleine kinderen. Een baas die haar haar gang laat gaan en niet te veel van haar verwacht, zou het allerbeste voor haar zijn. En wie weet kan ze dan eindelijk eens ontspannen en zich ontpoppen tot een leuke huiskat. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.