Kanker op speelse manier onder aandacht brengen

LEEUWARDEN - ,,Iedereen krijgt in zijn naaste omgeving op enig moment wel te maken met kanker. Ook in het onderwijs. De vraag hoe je daar mee om moet gaan, hield mij bezig”, zegt Janneke van der Windt. Ze heeft het antwoord geformuleerd in de vorm van een lesmodule voor het basisonderwijs.

In mei gaat ze van start met een pilot aan de Willem Alexanderschool in de Leeuwarder wijkt Aldlân. Als de proef goed verloopt, hoopt ze de lesmodule te perfectioneren en aan te kunnen bieden aan meer basisscholen. ,,Omdat ik het gevoel heb dat daar behoefte aan bestaat”, aldus Janneke. Afgelopen zaterdag op Wereld Kankerdag presenteerde ze haar plan tijdens een informatiemorgen van Stichting Oncosupport. De stichting brengt mensen die geconfronteerd zijn met kanker bij elkaar en hoopt met het organiseren van activiteiten weer zingeving in het leven te brengen. Oncosupport ondersteunt het project van Janneke van der Windt, dat de intrigerende naam ‘De Schatkist’ heeft meegekregen. ,,Kanker en de emoties die dat teweeg brengt, wil ik op een wat speelse manier onder de aandacht brengen”, is de filosofie van Janneke. Vandaar de schatkist (foto), waarvan de inhoud tot de laatste les geheim blijft. ,,Na iedere les, mogen de kinderen een slot van de kist openmaken. Na de laatste lees gaat de kist open. De lesmodules zijn gevarieerd. Jongeren die met kanker van een ouder geconfronteerd zijn, vertellen hun verhaal. Maar ook voeding, mindfulness en creativiteit maken onderdeel uit van het lespakket. ,,En we spelen het spelletje ‘Wie van de Drie’, waarbij kinderen mogen raden wie van de drie personen waarmee de kinderen in gesprek gaan met kanker is geconfronteerd. Dat levert hele verrassende gesprekken met kinderen op.” Na de meivakantie gaat de pilot op de Willem Alexanderschool los. Wethouder Harry van der Molen kreeg zaterdag al vast een sleutel om na de eerste les een slot van de schatkist te kunnen openen. ,,Een prachtig particulier initiatief”, sprak de wethouder zaterdag bij de introductie van ‘De Schatkist’.