Jubileumconcert van Seniorenkoor Parnas in De Harmonie

Leeuwarden - Het Seniorenkoor Parnas viert zondag 12 februari haar eerste lustrum met een jubileumconcert. Het optreden begint om 15.00 uur in De Harmonie. 

'De kracht van muziek' is de titel van het concert. De achterliggende gedachte is dat muziek mensen tot elkaar brengt, en steun kan bieden in moeilijke tijden. In tijden van onderdrukking is veel muziek ontstaan en uitgevoerd. Muziek waarin verzet te horen is, maar ook verzoening. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, werd in een Japans vrouwenkamp op Sumatra instrumentale muziek gezongen door de gevangenen, waaronder Nederlandse vrouwen. Er was geen bladmuziek aanwezig. Twee van de vrouwen, Nora Chambers en Margareth Dryburgh, schreven de muziek uit hun hoofd op en bewerkten het voor “stemmenorkest”. Deze muziek klonk in het kamp na geheime voorbereiding plotseling op. Dit wonder van muziek gaf vele van de gevangenen de kracht die ze nodig hadden om te leven. Er is nog steeds oorlog. De vluchtelingen stromen binnen. Zinloze aanslagen worden gepleegd.  Maar: muziek zorgt ervoor dat mensen in staat zijn tot vrede, verdraagzaamheid en vergeving. Aan het jubileumconcert van Parnas werkt het Noord Nederlands Fluit Ensemble onder leiding van Jacqueline Ebbers mee. Ook Dance Explosion onder leiding van Pim Steemers draagt een steentje bij aan het optreden. Het koor zelf staat onder leiding van Ben Brunt en wordt muzikaal begeleid door Remko Hoitsma en Jelmer Beek.