Provincie aan de slag met faunarasters langs N361

GYTSJERK - It Fryske Gea plaatste vorig jaar aan de Westerdyk bij Gytsjerk een tunneltje onder de weg, een faunabuis.

In de komende weken worden er rasters langs de weg geplaatst die otters naar deze faunabuis toe leiden. Dit leidt tot hinder, met name voor fietsers. Daarom is een deel van de werkzaamheden tijdens de schoolvakantie en wordt er alleen gewerkt buiten de spits. Fietsers moeten tussen 9.00 en 15.00 uur rekening houden met stukken halve rijbaan. De halterijbaanafzetting is steeds maximaal 200 meter lang. De provincie verwacht de rasters eind maart allemaal geplaatst te hebben.