Meer kansen op arbeidsmarkt in Friesland

SURHUISTERVEEN - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland lag in januari van dit jaar 12,5% lager dan het jaar daarvoor.

De verbeterde economische omstandigheden maken dat er meer kansen op de arbeidsmarkt ontstaan. Via diverse scholingsprojecten zorgt UWV ervoor dat werkzoekenden ook daadwerkelijk van die kansen gebruik kunnen maken. In januari 2017 telde Friesland 18.887 WW-uitkeringen. Dat is 5,7% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe met 701 uitkeringen (3,9%), dit is toe te wijzen aan seizoensinvloeden. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 12,5% (-2.660) minder WW-uitkeringen. Meer kansen op de arbeidsmarkt Eind januari publiceerde UWV de update van de landelijke prognoses voor 2017. Hieruit blijkt dat de economie verder herstelt, waardoor meer banen en vacatures ontstaan. Dat er genoeg kansen liggen, blijkt ook uit de lijst ‘Kansrijke beroepen: Waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht’ gepubliceerd op 14 februari. Deze geactualiseerde lijst laat zien dat met name beroepen in de techniek, industrie en bouw kansrijk zijn. Enkele voorbeelden van kansrijke beroepen in deze sectoren zijn: monteur, elektricien, lasser, metselaar, tegelzetter en voeger. Ook in de zorg en ICT liggen er veel kansen, bijvoorbeeld als verpleegkundige (MBO4 of HBO) of als programmeur en systeembeheerder. Gebruik maken van kansen Kansrijke beroepen zijn niet voor iedereen meteen een optie. Vandaar dat UWV in samenwerking met partners scholingstrajecten opzet om zoveel mogelijk werkzoekenden richting kansrijke beroepen te scholen. Een goed voorbeeld hiervan in Friesland is het zij-instroom project voor schilders vanaf 21 februari. Daarnaast komen tijdens diverse evenementen werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de Horecabeurs op 1 maart. Daarnaast organiseert UWV het Netwerkplein op 22 maart. Hiervoor worden 1.000 werkzoekenden verwacht. Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in januari toe. Drenthe liet de sterkste stijging zien. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. In Friesland is de daling op jaarbasis sterker dan in Drenthe en Groningen.
  • UWV verstrekte in januari in de provincie Groningen 15.793 WW-uitkeringen; 3,6% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen in januari 8,7% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in januari met 5,6% gestegen naar 14.939. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 9,0%.