Landelijk informatienummer voor vragen over straling

LEEUWARDEN - Er is een nieuw landelijk nummer 0900-9266 waar u terecht kunt met vragen over gevoeligheid voor 'elektromagnetische velden'. Dat wordt elektrogevoeligheid of EHS genoemd.

Deze straling ontstaat bijvoorbeeld door hoogspanningslijnen, elektrische auto’s, smartphones, WiFi, zendmasten of de nieuwe digitale radio DAB+. Ook elektrische apparaten en het elektriciteitsnet geven velden af. Men kan daar forse gezondheidsklachten van ervaren. Enkele jaren geleden schatten wetenschappers het aantal elektrogevoeligen op 3% van de bevolking. Het aantal groeit merkbaar. EHS kan je leven verwoesten als je het op zijn beloop laat. Zo kun je, als je eenmaal gevoelig voor WiFi geworden bent, werkelijk nergens meer naartoe zonder ziek te worden. In de beginfase lukt het vaak nog om hier wat aan te doen. In veel landen gaat men inmiddels voorzichtiger om met straling, in Nederland nog niet. Wel heeft onze regering een uitkoopprogramma voor mensen die dicht bij een hoogspanningslijn wonen vanwege het risico op kanker. De GGD heeft in oktober de 'Handreiking EHS' vastgesteld. In die handreiking beschrijft de GGD hoe ze elektrogevoelige personen kunnen helpen. ,,De GGD verwijst daar naar ons", aldus Jos Timmer van de stichting EHS die de telefoonlijn runt. Timmer: ,,Aanhoudende blootstelling aan straling kan processen in ons lichaam verstoren. Er is een breed scala aan symptomen. Denk aan hoofdpijn, oorsuizen, tintelingen, huiduitslag, slapeloosheid, duizeligheid, geheugenproblemen en veel andere klachten. Op de langere termijn kan dit tot ernstige ziekte leiden. De telefoonlijn is vooral bedoeld voor mensen die vermoeden elektrogevoelig te zijn of die de gezondheidsrisico’s van straling willen beperken. We geven tips hoe de blootstelling verminderd kan worden. De stichting heeft veel kennis op dat gebied. Het is goed dat er nu een landelijk nummer is waar mensen met vragen terecht kunnen.” Meer informatie: www.StichtingEHS.nl