Asieldier van de week | Bono

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om Bono een Rottweiler reu van 1 jaar jong. Bono is een flinke jongen: gespierd en sterk. Dat kan nog wat meer worden aangezien hij nog maar 1 jaar is. Hij is erg waaks, zelfs iets te waaks. Bezoek wordt niet zomaar binnen gelaten en hij heeft een aantal keer naar het bezoek gehapt. We plaatsen Bono daarom niet in een huishouden met kinderen. Voor zijn eigen baasjes is Bono erg lief en aanhankelijk. Ook naar mensen en honden die hij tegenkomt op straat is hij vriendelijk. Zijn waakse gedrag komt voornamelijk naar boven in huis of op eigen erf. Het is belangrijk dat een nieuwe baas ervoor zorgt dat Bono in eerste instantie achter een deur of hek zit als er mensen op visite komen. Dan kan er eigenlijk niets mis gaan. Bono is erg trainbaar en heeft ook op cursus gezeten. Hij kent de basiscommando's en kan waarschijnlijk nog veel nieuwe dingen aanleren. Hij is gek op voertjes en daarom prima trainbaar met een positieve trainingsmethode. Dat heeft hij ook nodig want Bono is een gevoelige hond. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.