Wereldgebedsdag in Leeuwarden

LEEUWARDEN - De Raad van Kerken in Leeuwarden roept iedereen op om op 3 maart deze vieringen bij te wonen.

Dit jaar komt de inhoud van deze vieringen vanuit de Filipijnen. Deze republiek in Zuid -Oost Azië telt bijna 101 miljoen inwoners en een groot deel van de bevolking is Rooms Katholiek. Het is na Brazilië en Mexico het grootste Katholieke Land ter wereld. De Filipijnen kennen een scherpe tegenstelling tussen arm en rijk. Er is sprake van een kleine rijke groep en een groot deel van de mensen die arm zijn. De Raad van Kerken in Leeuwarden heeft een lesschets gemaakt over dit thema die beschikbaar is voor alle basisscholen. Het leven valt dus voor veel mensen daar in de Filipijnen niet mee. Tijdens deze vieringen weten we ons dus wereldwijd verbonden en zeker ook met de mensen voor wie hier in Nederland het leven niet meevalt. Op 3 maart is er om 10.00 uur een viering in de Hofwijck en om 15.30 uur in Swettehiem.