Lutz bij Huis voor Jongeren: ‘van akelig naar beter!’

LEEUWARDEN - PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi gaat voor de Huis aan Huis regelmatig in gesprek met mensen in de Friese hoofdstad. Deze keer met Peter Damsma en Wytze Groen van daklozenorganisatie Zienn. Over het Huis voor Jongeren.

Wat is dat precies, het Huis voor Jongeren? Peter: ,,Hier kunnen twintig jongeren terecht die geen dak boven hun hoofd hebben en wel graag een toekomst willen opbouwen. Bij ons leren zij vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Dat lukt in de meeste gevallen binnen een jaar." Heel belangrijk dus. Maar er zijn toch veel meer jongeren die met deze problemen te maken hebben? Wytze: ,,Helaas wel. Vorig jaar hadden we 56 jongeren in de nachtopvang en 25 in de crisisopvangcentra. Dat willen we juist voorkomen, omdat jongeren nog een heel leven voor zich hebben. Zij hebben de veerkracht om weer op eigen benen te kunnen staan." Is het lastig om deze jongeren in beeld te krijgen? Peter: ,,Absoluut. Zij gaan niet naar het wijkteam. We moeten het dus hebben van school en andere jongeren die een melding doen. Soms melden zij zichzelf. Belangrijk is snel handelen. Wanneer hulp op tijd ter plaatse is, hoeven jongeren niet op straat te belanden." In de media zien we dat meer mensen dakloos worden. Klopt dat? Wytze: ,,Ja, en de problemen worden ook steeds erger. Vaak gaat het om een combinatie van verslaving, psychische en licht verstandelijke problemen. Deze jongeren belanden de laatste tijd vaker op straat, waar zij nogal eens overlast veroorzaken." Wat zien jullie als oplossing? Peter: ,,Een betere samenwerking tussen Jeugdzorg, GGZ, verslavingszorg en opvang. Niet meer wachten op indicaties, maar gelijk aan de slag om te voorkomen dat jongeren dakloos worden. Zijn zij al dakloos, dan moeten we zorgen voor structuur. Als het kan zelfstandig wonen, met begeleiding en dagbesteding. Kan dat niet, dan naar een veilige opvang." Werkgevers kunnen toch ook iets doen? Deze jongeren kunnen best aan het werk bij de supermarkt, de ijzerhandel, bij de boer… Lekker in de buitenlucht. Wytze: ,,Eens! We moeten hen in een situatie brengen waarin zij hun doelen wel kunnen halen. Dan zul je zien dat zij de samenleving ook iets te bieden hebben." Inderdaad. Zo kom je van akelig naar beter!