Promotie Friese literatuur door Afûk

LEEUWARDEN - De Afûk verzorgt vanaf 2017 de promotie en de verkoop van Friese literatuur.

De boekpromotie was de afgelopen jaren belegd bij Tresoar, de boekverkoop bij Boeken fan Fryslân. Op verzoek van de provincie Fryslân en in overleg met Tresoar gaat de Afûk die promotie- en verkooptaken nu uitvoeren. Het bestuur van Tresoar heeft in 2016 een verkennend onderzoek uit laten voeren naar het literair klimaat in Fryslân. Centraal element van het advies luidde om de promotie van Friese literatuur anders te organiseren. Het Algemeen Bestuur van Tresoar heeft op 16 februari 2017 ingestemd met dit advies. Sinds het verdwijnen van Stichting It Fryske Boek (2010) voerde Tresoar in opdracht van de provincie Fryslân de taken van deze stichting uit. Vanaf heden focust Tresoar zich op literatuurbevordering en de kerntaken informatie, documentatie en presentatie van de Friese literatuur. Boeken fan Fryslân De Afûk voert sinds 2012 uitvoerende taken uit voor Boeken fan Fryslân, een collectief van Friese uitgevers. De stichting zet zich in voor de bevordering van de verkoop en promotie van Friestalige literatuur. Boeken fan Fryslân doet dit door middel van de sutelaksje, het plaatsen van boekenkisten op scholen en acties in de boekhandel zoals het 'Boek fan de Moanne'. In 2016 was Boeken fan Fryslân aanwezig op de Frankfurter Buchmesse. Afûk Vanaf 2017 belegt de provincie alle taken rondom promotie en verkoop van Friese literatuur bij de Afûk. De Afûk maakt voor de komende periode een nieuw promotie- en verkoopplan. De Afûk moet naast de eigen uitgeverij ook de andere uitgevers van Friese literatuur vertegenwoordigen. Dit zijn Audiofrysk, Bornmeer, Elikser, Friese Pers Boekerij, Frysk en Frij, Hispel, KFFB, Wijdemeer en Regaad. Friese literatuur De provincie stimuleert en subsidieert het schrijven en uitgeven van Friese literatuur. De Friese literatuur is van groot belang voor het voortbestaan van de Friese taal. Deze beleidsvernieuwing rondom de promotie en verkoop van Friese literatuur geeft invulling aan de beleidsbrief Mei hert, hollen en hannen 2017-2020.