Bemest uw tuin voor een goed doel

LEEUWARDEN - Stichting Antwoord organiseert dit jaar, in samenwerking met de Opstandingskerk in Leeuwarden, op 11 maart mestacties in Stiens, Britsum, Cornjum en Jelsum en op 18 maart in Dronrijp en Deinum.

Op zowel zaterdag 11 als zaterdag 18 maart komen vrijwilligers tussen 9.30 en 13.00 uur in eerdergenoemde dorpen bij u aan de deur. De opbrengst is deels voor Stichting Antwoord en deels voor verschillende kleinere goede doelen van mensen die verbonden zijn aan de Opstandingskerk in Leeuwarden.   Stichting Antwoord Stichting Antwoord steunt al vele jaren een evangelisatieproject in Soedan waar elk jaar rond de 14 studenten een studie volgen van 3 jaar. Het zijn enthousiaste jongeren die graag studeren aan de Nile Theological College maar hier de middelen niet voor hebben. Leven van giften Een aantal kerkleden van de Opstandingskerk werken voor goede doelenorganisaties en leven van giften waarmee ze zelf moeten voorzien in hun inkomen. Het gaat bijvoorbeeld Robert en Durkje de Vries (voorheen inwoners van Stiens) die op Curacao werken voor Stichting Siloam. Of Theo en Jinke de Jong (uit Kollum) die nu in Zuid-Afrika werken voor Stichting GoodNewsZA. Ook Klaske Grit is een van de mensen die van giften moeten leven. Zij werkt in Brazilië voor de organisatie Jeugd met een Opdracht.  Allemaal werken ze met hart en ziel voor een goede zaak en daar willen wij hun graag bij helpen. Met deze actie geven we hen een financieel steuntje in de rug. Door het kopen van mestkorrelzakken, ter beschikking gesteld door Farmers House, kunt u bijdragen aan deze goede doelen en bovendien krijgt u er een prachtige gezonde tuin voor terug. U de mest, zij het financiële steuntje in de rug! Hebt u geen mestzakken nodig , maar wilt u wel financieel helpen? U kunt een gift geven aan de vrijwilliger die bij u aan de deur komt. U kunt er op vertrouwen dat ook dit geld op de juiste plek komt. Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 06-17202400 of mailen naar mestactie@opstandingskerk.nl.