Veel animo voor bijeenkomst Stichting Play Skate Court

GROU - De bijeenkomst van de Stichting Play Skate Court Grou en omstreken met uitgenodigde raadsleden werd dinsdag jl. overweldigend bezocht door zowel jong als oud.

Ruim honderd geïnteresseerden en toekomstige gebruikers waren aanwezig. De raadsleden werden via een presentatie op de hoogte gesteld door de jeugdige commissie leden. Na de presentatie werden er door de raadsleden positief kritische vragen gesteld, welke door de toekomstige gebruikers en stichting naar tevredenheid werden beantwoord. Het financiële aspect was natuurlijk een belangrijk item. Nieuwe subsidienten wachten af wat de gemeente aan gelden beschikbaar stelt. De stichting, commissie en de toekomstige gebruikers kijken met spanning uit naar wat de uitkomst van 20 maart is van het bezwaar tegen het niet toekennen van de subsidie van het Mienskips fonds.