Kandidaat-kamerlid: Friese jongeren moeten Fries volkslied leren zingen

LEEUWARDEN - Jongeren in Friesland zouden het Friese volkslied moeten leren en zingen op school. Dat zei Harry van der Molen, CDA-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen, afgelopen vrijdag 10 maart op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden.

Derde-klassers bestookten de huidige wethouder van Leeuwarden met vragen. De leerlingen die het keuzevak Maatschappij en Media volgen, wilden van alles weten van Van der Molen. Zo was Fokke van der Maten benieuwd of de Leeuwarder CDA'er het voorbeeld van lijsttrekker Sybrand Buma wilde volgen. ,,Buma ziet graag dat we het volkslied staande gaan zingen in de klas. Wilt u dat in Friesland met het Friese volkslied?"  Van der Molen was duidelijk in zijn antwoord. ,,Het zou heel mooi zijn als we dat zouden invoeren. Ik ben hartstikke Fries en het volkslied is iets wat ons allemaal verbindt." Veel gymnasiasten waren benieuwd naar het CDA-standpunt over vluchtelingen. De christen-democraten staan voor rechtvaardig beleid, aldus Van der Molen: ,,Dat betekent echter niet dat we iedereen maar kunnen toelaten. Economische vluchtelingen moeten we niet opvangen. Vergeet niet: het is niet niks voor een asielzoeker om hier te wonen. Je moet de taal leren en een baan vinden en dat kunnen we niet in grote getale doen." De leerlingen gingen ethische vragen niet uit de weg, zoals actieve levensbeëindiging en abortus. Wat dat laatste betreft: het CDA staat op het standpunt om zoveel mogelijk abortussen te voorkomen. ,,Een abortus is niet bedoeld om een ongelukje achteraf recht te breien." En mocht Harry van der Molen, achtste op de kandidatenlijst ooit premier worden, wat gaat ie dan als eerste doen? ,,Dan wil ik de basisbeurs terug voor studenten. Zonder deze financiële  steun had ik vroeger zelf niet kunnen studeren."