Jan Eerbeek geeft lezing over daders en slachtoffers

Leeuwarden - Ds. Jan Eerbeek geeft donderdag 16 maart om 20.00 uur een lezing in de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden. Zijn verhaal gaat over daders, slachtoffers en nabestaanden van misdrijven.

Criminaliteit heeft vaak blijvende impact op het leven van slachtoffers en nabestaanden maar ook voor de dader en zijn of haar familie. Jan Eerbeek heeft als gevangenispredikant twintig jaar met gedetineerden en hun familie gewerkt, was vijftien jaar hoofdpredikant bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is oprichter van Exodus, een landelijk nazorgprogramma voor opvang en begeleiding van ex-gedetineerden. In zijn boeken heeft hij geschreven over zijn contacten met nabestaanden en slachtoffers van misdrijven. Jan Eerbeek is nog steeds actief in de begeleiding van mensen die vastgelopen zijn. Hij is voorzitter van Epafras (pastorale begeleiding van Nederlanders in buitenlandse gevangenissen) en van Kerken met Stip, een landelijk netwerk van tachtig  kerken die gastvrij willen zijn voor ex-gedetineerden en hun familie. Meer informatie: www.dgleeuwarden.org