Bezoek bejaarden aan provinciehuis met politiek tintje

LEEUWARDEN - Een grote groep bejaarden uit Zorgcentrum De Hofwijck heeft samen met hun begeleiders vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan het provinciehuis.

Na logistiek een hele happening met rolstoelen, rollators en taxi-busjes genoot de groep (van in totaal 43 personen) in de hal van het provinciehuis bij aankomst eerst van koffie en cake. Vervolgens wachtte PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi de ouderen op in de prachtige Statenzaal. Aansluitend vertelde de gids van het Provinciehuis over de geschiedenis van Fryslân en over wat er te zien is in de Statenzaal. Lutz Jacobi nam daarna het woord en vertelde onder meer over het ontstaan van de sociale democratie die voortkomt uit de diepe armoede en de slechte positie van de (veen)arbeiders in de eerste helft van de vorige eeuw. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de situatie van de zorg in ons land. De ouderen en hun verzorgers in de Statenzaal kregen tot slot de gelegenheid om hun zorgen en wensen kenbaar te maken door vragen te stellen aan politica Jacobi. Het bezoek van 'De Hofwijckers' kwam onder het motto 'Bejaarden horen erbij!' tot stand dankzij kunstenaar Marijke de Bie in samenwerking met het provinciehuis, zorgcentrum De Hofwijck en Lutz Jacobi.