Zwarte kraaien vangen ter bescherming van weidevogels

Surhuisterveen - Jagers mogen vanaf donderdag 23 maart zwarte kraaien vangen. De provincie Fryslân geeft een ontheffing voor het vangen van de vogels met een vangkooi.

De ontheffing is voor 2017 en 2018 en mag in en om de zogenaamde weidevogelkansgebieden worden gebruikt. Dit zijn speciale gebieden waar agrariërs met oog voor de weidevogels boeren. Door het vangen van de kraaien met een vangkooi krijgen weidevogels meer bescherming. Zwarte kraaien jagen namelijk ook op weidevogels. Bestrijden van de vos Het vangen van kraaien is niet het enige dat de provincie doet om weidevogels te beschermen. Eerder gaf de provincie al een ontheffing voor het bestrijden van de vos met een lichtbak (een schijnwerper). De vos is ook een roofvijand van weidevogels. De beesten richten zich met name op de nesten voordat de eieren uitkomen. Met die ontheffing hebben jagers toestemming om de vos ook ’s nachts te schieten met behulp van een lichtbak. Met deze lichtbak kunnen vossen worden opgespoord en geschoten. Vossen zijn namelijk vooral in de nacht actief. Onderzoek naar de steenmarter Er komen daarnaast steeds meer signalen dat de steenmarter vaker een rol speelt in het roven en eten van weidevogeleieren of -kuikens. Er vindt momenteel onderzoek plaats rondom de steenmarter en de mogelijke relatie met weidevogels. Dit voorjaar voert de provincie in samenwerking met agrarische collectieven BFVW en RUG op een aantal locaties in de provincie veldonderzoek uit. Weidevogelbeleid van de provincie Fryslân Met het weidevogelbeleid wil de provincie Fryslân de achteruitgang van de weidevogelstand stoppen. De provincie wil goede leefgebieden creëeren voor weidevogels waarin ze veilig kunnen opgroeien. Om dit doel te bereiken staat een gebiedsgerichte benadering centraal. Binnen de weidevogelkansgebieden werken agrarische collectieven, boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers samen om de inrichting en beheer zoveel mogelijk op de behoeften van de weidevogel af te stemmen. Tevens wordt er aan predatiebeheer gedaan.