Morgen begint vandaag bij NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool

Leeuwarden - Bezoekers van de infoavond maken dinsdag 28 maart kennis met de flexibele deeltijd- en duale opleidingen van Stenden en NHL Hogeschool.

In het teken van ‘Morgen begint vandaag’ worden professionals gestimuleerd om hun ambities niet langer uit te stellen. Iets wat mogelijk is met flexibele opleidingen, omdat het studenten mogelijk maakt om werk, studie en privéleven optimaal te combineren. De Rijksoverheid startte sinds 2016 met de pilot ‘flexibilisering’, omdat er vanuit de Nederlandse werknemers vraag was naar onderwijs waarbij ze zelf richting konden geven aan de studie. De meerderheid van alle deeltijd- en duale opleidingen van NHL en Stenden doet hieraan mee. Beide scholen voeren in het kader van ‘Morgen begint vandaag’ gezamenlijk campagne om professionals te motiveren om vandaag nog de stap te zetten richting flexibel onderwijs. Meer zeggenschap en regie Bij een flexibele opleiding staat de student aan het roer van de studie. Ze hebben meer zeggenschap en regie over de invulling, het tempo en de leermomenten en –plekken. Hierbij zijn relevante kennis en werkervaring de bouwstenen waarop wordt voortborduurt. Zo krijgen werknemers de kans om hun ambities waar te maken. Omdat het onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk, profiteren niet alleen werknemers direct, maar ook werkgevers. Daarom zijn zowel werknemers als werkgevers van harte welkom tijdens de Infoavond. Levenlanglerenkrediet De overheid stimuleert werken en studeren nog verder via het levenlanglerenkrediet. Vanaf studiejaar 2017-2018 kunnen werkenden en volwassenen onder bepaalde voorwaarden een lening aanvragen. Deze lening kan worden gebruikt om het collegegeld van een duale- of deeltijdopleiding te betalen. Vanaf juni 2017 is het krediet aan te vragen via Dienst Uitvoering Onderwijs. Infoavond dinsdag 28 maart Bezoekers zijn op 28 maart van 18.00 tot 21.00 uur welkom op de gezamenlijke Infoavond van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De avond vindt plaats op de NHL, Rengerslaan 10 in Leeuwarden. Bezoekers kunnen de infomarkt bezoeken, vragen stellen aan studenten en docenten, voorlichtingen volgen en deelnemen aan diverse workshops. Naast de flexibele opleidingen bieden beide hogescholen ook een aantal reguliere deeltijd- en duale studies. Deze zijn tijdens de Infoavond ook aanwezig. Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.morgenbegintvandaag.com.