Internationale oefening Frisian Flag op vliegbasis Leeuwarden

Leeuwarden - De internationale vliegoefening Frisian Flag vindt in de periode van maandag 27 maart tot en met vrijdag 7 april plaats op vliegbasis Leeuwarden.

Gedurende twee weken beoefenen jachtvliegers complexe missies in internationaal verband. De vliegbewegingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur. Tweemaal per dag vertrekken ongeveer 50 toestellen voor een trainingsmissie. Realistische internationale samenwerking Recente missies laten duidelijk het belang van internationale samenwerking zien. De laatste jaren werd tijdens alle buitenlandse missies samengewerkt met verschillende landen. In juli 2014 werd de ISAF missie in Afghanistan afgesloten voor Nederlandse F-16’s. Nederland bewaakte van september tot december 2014 vanuit Polen het luchtruim van de Baltische Staten en van oktober 2014 tot 1 juli 2016 nam Nederland met de Air Task Force Middle East deel aan de operaties boven Irak en later werd het gebied uitgebreid met Oost-Syrië. Momenteel draagt Nederland met 4 F-16’s opnieuw bij aan de bescherming van het luchtruim boven de Baltische Staten. Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Luyt: ,,In de huidige veiligheidssituatie is luchtoverwicht geen vanzelfsprekendheid meer. Onze collega's van de Landmacht en Marine rekenen op ons om waar nodig dat overwicht wel te bevechten. Grootschalige inzet als deel van een NAVO luchtcampagne is daarbij niet langer ondenkbaar. Sterker nog, het kan morgen van ons gevraagd worden. We moeten ons als Luchtmacht daar weer op voorbereiden.” Deelnemers Naast deelname van F-16’s afkomstig van de vliegbases Leeuwarden en Volkel is ook de Britse luchtmacht met GR4 Tornado’s vertegenwoordigd. Andere deelnemers zijn de Duitsers met Eurofighters, de Franse luchtmacht met de Mirage 2000, Belgische en Portugese luchtmacht met F-16’s en de Amerikaanse Luchtmacht met F-15’s. Ook neemt er een storingsvliegtuig deel aan de oefening die al doel heeft om ontvangst van bijvoorbeeld radiosignalen te verstoren. Tankervliegtuigen Parallel aan Frisian Flag wordt de tankeroefening European Air Refueling Training (EART) gehouden vanaf vliegbasis Eindhoven. Door de EART tijdens Frisian Flag te houden, krijgen vliegtuigbemanningen de kans om in uiteenlopende scenario’s en in internationaal verband het bijtanken in de lucht te beoefenen. Luchtruim De oefening vindt plaats in het luchtruim van Nederland, Duitsland en Denemarken. Om dit mogelijk te maken is er een nauwe samenwerking nodig tussen alle luchtruim-controlerende instanties van de betrokken landen. Zo wordt de gevechtsleiding in het gehele oefengebied uitgevoerd door zowel het Nederlandse als het Duitse Control and Reporting Centre (CRC), alsook door een Airborne Early Warning and Control (AWACS) verkenningsvliegtuig afkomstig van het NATO E-3A Component in Geilenkirchen. Geluidshinder Informatie over vliegbewegingen vindt u op: www.defensie.nl/onderwerpen/frisian-flag-2017. Klachten kunnen worden ingediend via www.defensie.nl/ondewerpen/klachten-en-schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast of via het gratis nummer 0800-0226033.