Expositie Henk Pietersma op ROC Friese Poort

Leeuwarden - Leeuwarder beeldend kunstenaar Henk Pietersma exposeert tijdens de veertigdagentijd met de tentoonstelling ‘Waar was jij….’ bij ROC Friese Poort Leeuwarden.

Het thema is afkomstig van het gelijknamige boek dat Pietersma samenstelde naar aanleiding van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. De expositie van tien schilderijen is tot Pasen te zien in de centrale hal van ROC Friese Poort aan de Wilaarderburen in Leeuwarden. Lijdensgeschiedenis van Jezus inspiratiebron De lijdensgeschiedenis van Jezus is binnen alle kunstvormen een terugkerende inspiratiebron. De thematiek van de laatste gang van Jezus op weg naar zijn uiteindelijke kruisdood, heeft al eeuwenlang talloze kunstenaars geïnspireerd. Het Bijbelse drama rond verraad, willekeur en onrecht wordt steeds verbonden aan de belevingswereld van de tijd waarin het kunstwerk ontstond. ‘Waar was jij…’ Ook Henk Pietersma plaatste zich van 2012-2014 voor de uitdaging om vanuit de vier evangelieteksten rond het lijden van Jezus een serie schilderijen te maken. Pietersma bekijkt Jezus’ lijdensweg door de bril verschillende direct betrokkenen zoals Petrus, Kajafas, Judas, Pilatus en Maria Magdalena. Bij Pietersma ontstond de vraag: ,,Waar zou ik zijn geweest? Wat zou ik in deze situatie hebben gedaan?" Vandaar zijn keuze voor ‘waar was jij…’ als samenhangende titel voor de serie schilderijen en voor het boek. Tien werken uit serie van tweeënvijftig In totaal zijn tien werken uit de serie van tweeënvijftig schilderijen op ROC Friese Poort te zien. In de Doarpstjerke in Metslawier en de Grote Kerk in Westzaan zijn tegelijkertijd werken uit deze serie te zien.