Zilver voor De Gouden Bal

Leeuwarden - 'De Gouden Bal' is een woongroep voor actieve 50-plussers, gevestigd in het voor de meeste mensen bekende voormalige Diaconessen Ziekenhuis. Op 1 april, geen grap, bestaat de woongroep 25 jaar en is nog springlevend.

De oudste bewoners, een echtpaar van 89 en 91, behoorden destijds mede tot de oprichters van de Gouden Bal, de jongste bewoner is 55 jaar. De woongroep bestaat uit 21 appartementen waarvan de bewoners, die elk een eigen appartement hebben, bij elkaar betrokken zijn in de zin van, zoals ze zelf het benoemen, 'goed nabuurschap'. Binnen de groep kent men het zogeheten 'maatjesproject':  Men kiest een medebewoner (maatje) om bij ziekte of afwezigheid bijvoorbeeld te zorgen voor boodschappen, post, plantjes, eventueel huisdier et cetera. Dit is echter geen vervanging van mantelzorg. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waar men vrijblijvend aan deel kan nemen. Een aantal vaste activiteiten zijn: schilderen, klaverjassen, borrelen, filmavonden en op zondag- en woensdagochtend koffiedrinken. Daarnaast worden er eenmalige activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een lezing, muziek, voorlichting- en informatieavonden over allerlei onderwerpen zoals erfrecht, kunst, geschiedenis van de directe omgeving of wat er actueel en interessant is. Dit alles vind plaats in de 'Tefferzaal' een gezellige, grote ontmoetingsruimte met een volledig uitgeruste keuken. Deze ruimte kan ook gebruikt worden als iemand hier een maaltijd wil bereiden waar men naar eigen keuze  aan deel kan nemen of wanneer men iets te vieren of te herdenken heeft. Deze zaal is tevens te huur voor niet  bewoners. Hoewel de woongemeenschap beslist geen zorgcentrum is komt het zeker tegemoet aan de hedendaagse participatiemaatschappij. Door onderlinge contacten blijft men langer actief op sociaal gebied, is er steun voor elkaar, een grotere deelname aan de samenleving, veel minder kans op vereenzaming en het geeft een gevoel van veiligheid. Als iemand belangstelling heeft voor wonen in de Gouden Bal wordt men eerst vriend en kan als zodanig meedoen aan de verschillende activiteiten. Zo  is er de mogelijkheid tot wederzijdse kennismaking wat belangrijk is om te ervaren en te zien of men past in de groep. Het wonen in deze woongroep is een weloverwogen keuze, men kiest er bewust voor om met behoud van privacy en zelfstandigheid hier te komen wonen. Meer informatie via Facebook: Woongemeenschap Gouden Bal.