Lezing Friese vrijheid in provinciehuis

Leeuwarden - Prof.dr. Goffe Th. Jensma geeft op donderdag 30 maart om 12.30 uur in het Provinciehuis een lezing over de inhoud van het begrip ‘Friese vrijheid’ in de negentiende en twintigste eeuw.

Jensma laat zien hoe de 'Friese vrijheid' in negentiende en twintigste eeuw wezenlijk van betekenis veranderde. Friesland was niet meer vrij en de Friese vrijheid kon niet overleven als een politieke toestand van ‘vrij zijn’. Wat restte was een karaktertrek die in elke Fries aanwezig was en ook moest zijn. De woorden ‘Frysk en Frij’ vormen een allitererend begrippenpaar dat men door de gehele Friese geschiedenis heen als een motto tegenkomt.   Goffe Jensma Goffe Jensma is hoogleraar Friese Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van beroep is hij historicus. Wolkom op’e lêste tongersdei fan ‘e moanne Het provinciehuis opent elke laatste donderdag van de maand de deuren voor het publiek. Dan worden leuke, laagdrempelige activiteiten in het provinciehuis georganiseerd. Soms door de provincie zelf, soms door inwoners, maar altijd voor de inwoners van de provincie. De lezing van 30 maart is de vijfde (en laatste) in een reeks over het thema Friese Vrijheid. In deze lezingenreeks onderzoeken de sprekers de betekenis van het thema door de tijd heen. De vier eerdere sprekers gingen uitgebreid in op de Middeleeuwse en de Vroegmoderne betekenis van de Friese vrijheid. Op 28 en 30 september wordt de lezingenreeks afgesloten met een symposium over hetzelfde thema.