Asieldier van de week | Coosje

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Coosje een lieve poes met een deukje in haar zelfvertrouwen. Dit onzekere meisje is achtergelaten na een verhuizing en is nu op zoek naar een nieuw baasje. Bij Coosje duurt het even voordat ze je echt vertrouwd. Ze zoekt het liefst eerst een veilig plekje op, om van daaruit de omgeving te verkennen. Als ze eenmaal gewend is en de situatie een beetje vertrouwd, dan laat ze zich aanhalen en geniet ze zichtbaar van alle aandacht. We zoeken voor Coosje een rustig huishouden waar ze met veel liefde en geduld ontvangen wordt. Kleine kinderen of honden zijn te druk voor haar, andere katten bij haar in de buurt lijkt echter wel goed te gaan. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.