Belangstelling deeltijdonderwijs groeit exponentieel in het Noorden

Leeuwarden - De toenemende aandacht voor een leven lang leren werpt zijn vruchten af, zo bleek dinsdagavond 28 maart tijdens de gezamenlijke informatievond van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.

Bezoekersaantal Infoavond NHL en Stenden stijgt van 312 bezoekers in 2016 naar bijna 700. Steeds meer werkenden oriënteren zich op een opleiding waarbij zij werk en privé optimaal kunnen combineren en zich klaarmaken voor de toekomst. In Leeuwarden toonden gisteravond maar liefst 695 bezoekers belangstelling voor flexibel deeltijd- en duaal onderwijs. Stenden en de NHL flexibiliseren gezamenlijk het deeltijdonderwijs. De hogescholen voeren hiervoor de campagne ‘Morgen begint vandaag’. Door de krachten te bundelen versterken zij het onderwijs van de toekomst in de regio. Kijk voor meer informatie op www.morgenbegintvandaag.com.