Leeuwarder Zwaluwen scoort met Schoon Belonen Sportclubcampagne

Leeuwarden - Leeuwarder Zwaluwen gaat zich evenals LAC Frisia actief inzetten voor de landelijke sportclubcampagne van Schoon Belonen.

De Gemeente Leeuwarden is aangesloten bij de pilot Schoon Belonen. Deze pilot zorgt ervoor dat de openbare ruimte afvalvrij blijft en grondstoffen goed gerecycled worden. Plastic flesjes, blikjes en andere verpakkingen horen niet op de grond. Elk stuk afval heeft invloed op het milieu en plastic kan in principe weer gebruikt worden om iets nieuws van te maken. Vanaf nu kunnen sporters, ouders en publiek daarom hun plastic flesjes & blikjes apart van hun restafval weggooien. De club heeft hiervoor nieuwe afvalbakken geplaatst om het inzamelen te versoepelen en een PETmanfles die speciaal bestemd is voor plastic flesjes & blikjes. De aftrap van de campagne vond zaterdagmiddag plaats tijdens de rust van het duel tussen Leeuwarder Zwaluwen en vv Balk. De pilot Schoon Belonen is een initiatief van de VNG, het Afvalfonds en Natuur & Milieu in samenwerking met Nederland Schoon. De sportclubcampagne is bedacht en opgezet door Natuur & Milieu samen met Nederland Schoon.