Lezing over historische boerderijen

TYTSJERK - Wijbrand Havik geeft donderdag 23 maart van 20.00 tot 22.15 uur een lezing over Groningse boerderijen in het Oldambt. De lezing vindt plaats in dorpshuis Yn‘e Mande in Tytsjerk.

Groningen kent verschillende landschappen, zoals het wierdenlandschap, het ontginningslandschap en het essenlandschap. De situering en de erfinrichting van het boerenbedrijf, als ook de architectuur van de gebouwen, verschilt van gebied tot gebied. Hoe verder terug in de historie, hoe groter de verschillen. Het accent ligt tijdens de lezing op de historische boerderijen met een enkel uitstapje naar de huidige situatie. Boerderijarchitectuur is aansprekend omdat er vaak sprake is van uitgesproken functionele gebouwen die in goede verhoudingen en met gevoel voor schoonheid zijn gebouwd. In de loop der tijden heeft de welvaart van een deel van de boerenstand geleid tot opsmuk en verfraaiing van het uiterlijk van vooral de woonhuizen van de boerderijen. Ook de aanleg van siertuinen heeft mooi erfgoed opgeleverd. De lezing is ruim voorzien van beeldend materiaal. Wijbrand Havik was tot 2012 directeur van Libau, een adviesorganisatie die de gemeenten in Groningen en Drenthe adviseert op het gebied van stedenbouw, landschap, welstand, monumenten en archeologie. Momenteel is Havik onder andere nog betrokken bij de Boerderijenstichting Groningen als secretaris/penningmeester.