Eerbetonen onthuld in Vlietzone

Leeuwarden - De Vlietzone is sinds zaterdag 8 april op drie plaatsen een eerbetoon rijker geworden. De onthullingen werden muzikaal omlijst door het draaiorgel 'De Fruitschalen' van Klaas Tolsma.

In de Bisschopsstraat onthulde Daniël Appelo (Wijkmanager van de Gemeente Leeuwarden) een portret van de kunstschilder Christoffel Bisschop (1828-1904). Het is een gravure gemaakt door Smeeton Tilly uit de collectie van het Rijksmuseum. Roelof Lens, de nog altijd actieve smid, onthulde het eerbetoon voor Jacob van Aaken en Cornelis Frederiks op het hoekpunt van de naar de bouwmeesters van de Oldehove genoemde straten. Op dit bord staat een kunstfoto van de fotograaf Ton Aartsen uit Leeuwarden. In de Pieter Feddesstraat onthulde Andrys Weitenberg (voorzitter van het Wijkpanel Vlietzone) een eerbetoon voor de etser, graveur, kunstschilder en uitgever Pieter Feddes van Harlingen (1586-1623). Op dit bord staat een afbeelding van Pieter Feddes zelf en een door Feddes gemaakte ingekleurde plattegrond van Leeuwarden uit 1622 uit de collectie van het Fries Museum. Na de onthullingen gaf initiatiefnemer Simon Schermerhorn in het Koepeltheater een presentatie met informatie over de personen die geëerd zijn met een fraai bord in 'hun' straat.