Asieldier van de week | Bertus

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om konijntje Bertus. Bertus is een lieverd. Hij is een wat kleiner konijn en niet heel druk. Bertus laat zich meestal goed aanhalen en komt ook zelf wel naar je toe. Wel is hij soms wat sneller gestrest en kan dan wat pittiger zijn; zijn eerste reactie is dan gelukkig wel om mensen uit de weg te gaan in dergelijke situaties. Waarschijnlijk heeft Bertus in het begin gewoon even tijd nodig om te wennen. Voor oudere kinderen die goed weten hoe ze met konijnen omgaan zal Bertus een erg leuk konijn zijn; hij is in essentie erg lief. Voor kleinere of drukkere kinderen is Bertus waarschijnlijk iets minder geschikt. Bertus is kort geleden gecastreerd en kan gekoppeld worden aan een vrouwtje. Hij wordt overigens ook alléén geplaatst op een plekje waar hij gezelschap gaat krijgen van een leuk vrouwtjeskonijn. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.