Asieldier van de week | Desie

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om poes Desie. Desie is bij ons gekomen nadat haar eigenaar was overleden. We weten daarom helaas niks over haar achtergrond en leefsituatie. We zien hier een hele lieve poes, die eerst wel even afwachtend is. Veranderingen vindt ze spannend, maar eenmaal gewend laat ze gauw haar sociale kant zien. Ze is in bezit van een heel lief karakter en zal zich kunnen ontpoppen als een lieve huisgenoot. Ze geniet van de aandacht die ze van ons krijgt; kan voor haar niet genoeg zijn en dan krijgt alles en iedereen kopjes van haar! Desie zal niet haantje de voorste zijn in een huishouden, maar wel zorgen voor gezelligheid en vaak op schoot willen liggen. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.