Bonus van € 2.018,- voor Mienskipsprojecten

Leeuwarden - Vijf initiatieven uit de mienskip ontvingen dinsdagavond 18 april een bonus van €2.018,-.

Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens de Mienskipsbijeenkomst van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).  Bonus De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 105 projecten 'fan ûnderen op'. Deze projecten ontvingen begin 2017 subsidie uit het IMF. Ze sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Hierdoor dragen ze bij aan een mooi 2018. Om die reden ontvingen ze de bonus van €2018,-. De winnaars zijn:
  • Landart project ‘Linen yn it Lan’ Wâldsein
  • Eetbaar dorpsbos Hantum
  • Saek van Staet en Oorlogh, kunshuis SYB Beetsterzwaag
  • Voedsel van de zee, Schiermonnikoog
  • Buiten RIC (Reïntegratiecentrum), Leeuwarden
Fryslân bruist van de initiatieven De gedeputeerde is trots op alle initiatiefnemers: ,,Fryslân brûst fan de inisjativen. Der bart sa’n soad yn de mienskip op wei nei 2018. Fan lytse kulturele eveneminten oant duorsum ferfier en sport- en boartersfoarsjenning. Dat jout ynspiraasje foar noch mear nije projektideeën!” Iepen Mienskipsfûns weer open voor aanvragen Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Initiatiefrijke inwoners kunnen van 1 t/m 24 mei weer subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF.