Opnieuw Lenteschool in Leeuwarden

Leeuwarden - CSG Comenius en Christelijk Gymnasium Beyers Naudé organiseren in de meivakantie voor de tweede maal als enige scholen in Leeuwarden een Lenteschool.

Deze is bedoeld voor leerlingen die op dit moment net tekort komen om te kunnen worden bevorderd naar het volgende leerjaar. De directies van beide scholen zijn van mening dat leerlingen maximaal kansen moeten worden geboden om alsnog over te gaan. De Lenteschool is gratis voor leerlingen en scholen. In 2017 krijgen landelijk 16.672 leerlingen van 659 vo-vestigingen een extra kans om over te gaan middels de subsidieregeling voor Lente- en Zomerscholen. Vorig jaar was de landelijke Lenteschool succesvol. Van de deelnemers is 76% alsnog bevorderd naar een volgend leerjaar. Deze vorm van aanvullend onderwijs is daarmee een effectief middel om het toenemende probleem van het zittenblijven aan te pakken. De Lenteschool is toegankelijk voor leerlingen van CSG Comenius aan Mavo, Havo en Atheneum en leerlingen van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé vanaf leerjaar één tot en met het voorexamenjaar, Sommige van deze leerlingen zijn erbij gebaat de leerstof van een deel van het lopende leerjaar opnieuw te verwerken. De Lenteschool is een aantrekkelijke optie voor die leerlingen die kansrijk worden geacht het niveau voor één of twee vakken, die de overgang naar het volgende leerjaar het meest in de weg staan, te verhogen. Er worden lessen verzorgd in de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. De Lenteschool vindt plaats vanaf maandag 24 april tot en met donderdag 4 mei (met uitzondering van Koningsdag) en wordt ingericht op locatie Mariënburg van CSG Comenius aan Achter de Hoven 118 te Leeuwarden. De lestijden zijn dagelijks van 9.00 uur tot 15.00 uur. Er wordt gewerkt in kleine groepen van ongeveer zes leerlingen per vak. De uitvoering van de Lenteschool is evenals vorig jaar in handen van Huiswerkinstituut Leeuwarden. Docenten van Huiswerkinstituut Leeuwarden hebben veel ervaring met het wegwerken van kennishiaten. Zij zorgen voor passende opdrachten en goede feedback. Aan de Lenteschool in Leeuwarden nemen rond vijftig leerlingen deel. Van hen is 43% afkomstig van locatie Marienburg, 37% van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en 20% van locatie Esdoorn van CSG Comenius.