Voorzitter Smink van NHL Hogeschool kondigt vertrek aan

Leeuwarden - Willem Smink vertrekt per 1 september als voorzitter van het College van Bestuur van NHL Hogeschool. Hij heeft de NHL ruim 9 jaar geleid.

Onder leiding van Smink heeft de NHL een sterke groei doorgemaakt en is de impact van de hogeschool op de omgeving versterkt door onder meer kwalitatief goed onderwijs en onderzoek voor regionale innovatie. De afgelopen jaren heeft Smink zich daarnaast persoonlijk sterk gemaakt voor een fusie met Stenden Hogeschool. Smink: ,,Ik heb me met volle overtuiging en energie ingezet voor een fusie met Stenden. Met de instemming van de medezeggenschapsraden is een belangrijke mijlpaal bereikt. Hiermee is een natuurlijk moment aangebroken om een volgende uitdaging aan te gaan en de verantwoordelijkheid over te dragen aan een nieuwe voorzitter van deze nieuwe hogeschool. Mijn collega’s wil ik bedanken voor hun inzet en samenwerking in de afgelopen jaren. Er is hard gewerkt aan de verdere versterking van de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek, alsmede aan de positie van onze hogeschool in de maatschappelijke omgeving. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze getoonde inzet en grote betrokkenheid zich ook in de transitie naar de nieuwe hogeschool zal manifesteren en de nieuwe hogeschool verder zal dienen.” Hayo Apotheker, voorzitter Raad van Toezicht NHL: “We zijn Willem Smink zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de NHL sinds 2008. Hij heeft op krachtige wijze leiding gegeven aan de verdere ontwikkeling van de hogeschool. Zijn visionaire blik heeft er toe geleid dat de NHL zich nu in een vergevorderd stadium bevindt om een nieuwe hogeschool te vormen met Stenden. Een nieuwe hogeschool waarmee we onze betrokkenheid en impact op onze (internationale) omgeving nog verder kunnen versterken.”