Gratis informatieavond voor mensen met chronische pijn

Leeuwarden - Mensen met chronische pijn worden van het kastje naar de muur gestuurd. Maar liefst 54% van alle volwassenen met klachten bezocht twee tot zes artsen omdat de klachten niet herkend werden. 

Bij 52% werd pas na een jaar de diagnose gesteld. Eén op de vijf volwassen Nederlanders (2,2 miljoen) kampt met langdurige pijn, zoals rugpijn, hoofdpijn, pijn ten gevolge van  reuma en diabetes. Chronische pijn treft een groot deel van de bevolking. Ruim 700.000 patiënten beoordelen de heftige pijn met een acht of hoger op de schaal van één tot tien. Er is nog onvoldoende  wetenschappelijk onderzoek gedaan naar chronische pijn. Wel is er heel veel bekend wat wel en wat niet werkt.  Informatie over pijn en pijnbehandelingen blijkt cruciaal te zijn. Met meer kennis is veel te verbeteren op het gebied van inzicht, begrip en zelfmanagement. Als je weet wat chronische pijn is, kun je leren welke invloed je daar zelf op kunt hebben. ,,Zeer veel mensen met pijnklachten worden van hot naar her gestuurd en krijgen veelal tegenstrijdige informatie over de oorzaak van de klachten, waardoor mensen zich meer en meer onzeker voelen en door die onzekerheid steeds minder gaan doen. De toegenomen onzekerheid zorgt voor een toename van stress (piekeren) en teleurstelling (somberheid). Deze  emoties hebben op zich weer een negatieve invloed op de pijnklachten”, vertelt Arno Engers, fysiotherapeut en psycholoog bij OCA.  Pijnniveau omlaag ,,Informatie over het kunnen omgaan met pijnklachten is vergelijkbaar met een stevige pijnstiller, maar dan eentje die continue blijft werken en zonder bijwerkingen”, vult Engers aan. ,,Door de pijn te begrijpen in plaats van er tegen te strijden, krijg je meer grip op de pijn en nemen je fysieke mogelijkheden en dagelijks functioneren weer toe.” Op 10 mei start de eerste informatiebijeenkomst bij de behandelcentra van OCA. Tot midden juni zal het hele land door worden getrokken. In Leeuwarden wordt de bijeenkomst georganiseerd op maandagavond 15 mei 19.00 uur en vindt plaats bij TIGRA Leeuwarden, samenwerkingspartner van OCA. Het bijwonen van de informatiebijeenkomst is gratis. Aanmelden kan online via www.oca.nl of door contact op te nemen met TIGRA Leeuwarden: 058-2800777, leeuwarden@tigra.nl.