Asieldier van de week | Nina

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om de poes Nina. Nina (9) is een echt dametje. Ze is een hele lieve, rustige en deftige poes die veel aandacht wil. Ze is bij ons binnen gekomen, omdat haar eigenaar is overleden. Nina is gewend zowel binnen als buiten te zijn, heeft met een andere kat samengewoond en af en toe kwam er een hondje op visite waar ze goed mee overweg  kon. Kinderen heeft ze wat minder mee, deze ontloopt ze liever. Bij binnenkomst had Nina een slechte vacht, het lijkt er op dat ze een voedselallergie heeft, ze zit nu al een tijdje aan hypo-allergeen voer en dit gaat heel goed, haar huid knapt zichtbaar op. Wel moet ze de rest van haar leven dit voer krijgen. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.