Lenteschool wederom groot succes

Leeuwarden - De afgelopen twee weken werd er door een vijftigtal leerlingen van CSG Comenius en CG Beyers Naudé geen vakantie gevierd, maar hard gezwoegd om achterstanden in bepaalde vakken weg te werken.

De uitvoering van de Lenteschool was, net als vorig jaar, in handen van Huiswerkinstituut Leeuwarden. Donderdagmiddag 4 mei was er in het bijzijn van ouders de certificaat-uitreiking. Ook dit jaar bleek dat vele leerlingen het als positief hadden ervaren en het effect op het leerproces en de studiehouding was groot. Een van de deelnemende leerlingen vatte dit alles als volgt samen: ,,Ik ken genoeg anderen, die geen zin hadden om in hun vakantie weer naar school te gaan. Maar ik wil er zeker van zijn dat ik volgend jaar naar de vijfde ga en dan maakt het mij niet uit dat zij liever de halve dag op bed liggen, terwijl ik hier op school zit. Met dit weer verveel je je thuis toch stierlijk en het was eigenlijk nog vet chill ook!" Docenten van Huiswerkinstituut Leeuwarden waren zeer content met de positieve houding van alle leerlingen: ,,Wat een kanjers!"