International Week op NHL en Stenden

Leeuwarden - De 'International Week' vindt van 8 tot 11 mei op NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool plaats. Het thema is ‘Internationalisering in de klas’.

Met docenten en studenten die van over de hele wereld naar Leeuwarden komen, ontstaat de gelegenheid om ervaringen te delen, met elkaar mee te lopen, workshops te volgen, leservaring op te doen en nader kennis te maken. Stenden Hogeschool organiseert al jaren een International Week. In aanloop naar de voorgenomen fusie, wordt dit jaar deze week gezamenlijk met NHL Hogeschool georganiseerd. Voor dit jaarlijkse evenement worden de internationale partners van beide hogescholen uitgenodigd om zo nader kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en te onderzoeken hoe internationalisering en de culturele diversiteit van studenten kan bijdragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. Beter inzicht in contacten tussen culturen Keynote speaker is professor Kenneth Cushner, emeritus hoogleraar Multicultureel en Internationaal Onderwijs aan de Kent State University in de Amerikaanse staat Ohio. Zijn lezing 'Diversiteit en de interculturele dimensie begrijpen en integreren in het onderwijs', verkent de ontwikkeling van interculturele competentie. Professor Cushner: ,,We gaan kijken naar interculturele sensitiviteit en hoe mensen, op basis van eigen ervaringen, in aanraking komen met en reageren op verschillen. We onderzoeken welke manieren en ervaringen we kunnen gebruiken om nog effectiever met andere culturen om te gaan. Tijdens de workshop introduceren we een aantal strategieën uit intercultureel onderwijs die docenten kunnen gebruiken om hun studenten beter inzicht te geven in contacten tussen culturen." Naast de lezing van professor Cushner, staan er ook andere internationale sprekers op het programma die verder ingaan op dit thema. De internationale gasten gaan tijdens de International Week ook lesgeven en meelopen met de lessen op de locaties van Stenden in Emmen en Meppel. Ook maken ze kennis met Leeuwarden en Terschelling.