Fietsexcursie ‘oude volksverhalen uit De Alde Feanen’

Eernewoude - Als we denken aan Nationaal Park De Alde Feanen zien we de geelgekleurde rietvelden met wuivende halmen en ondiepe waterpartijen voor ons. Een natuurparel. Toch is dit landschap grotendeels door mensenhanden gevormd.

Natuur en cultuur gaan hier al jarenlang samen. Op zaterdag 13 mei van 13.30 tot 16.30 uur nemen de gidsen van It Fryske Gea u mee op fietsexcursie. Aan bod komen de natuurgebieden die worden gepasseerd, maar landschapshistorie en ook volksverhalen ontbreken niet. Het fietsen duurt ongeveer 3 uren. Opgave kan tot een dag van tevoren tot 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. U moet voor deze excursie een eigen fiets meenemen. Deze excursie is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- Oude veenbaas Het landschap van de Alde Feanen is door mensenhanden gemaakt. Tijdens de vervening bleek dit gebied ideaal voor het winnen van turf. Eén van de bekendste veenbazen was Jan Durks de Jong. Hij liet de Jan Durkspolder tussen 1867 en 1873 vervenen. De gewonnen turf werd afgevoerd naar Holland, waar De Jong het goed kon verkopen. Nog steeds zien we duidelijk in het landschap waar turf werd gewonnen. Zo blijft deze historie leven. Tijdens deze begeleide fietstocht langs (voormalige) kloosters, landschapshistorie en natuurgebieden vertellen de gidsen van It Fryske Gea volksverhalen over de streek. Ook vertellen ze over cultuurhistorische elementen die nog zichtbaar zijn in het landschap. Tijdens deze actieve fietstocht ontdekken we wat het landschap van nu zegt over de verhalen van vroeger.