Zestig scholen in Friesland aan de slag met muziek 

Surhuisterveen -   Zestig basisscholen in Friesland ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om vanaf komend schooljaar aan de slag te gaan met muziek.

Door heel Nederland zijn er nu al ruim duizend scholen die dankzij de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs werken aan meer en beter muziekonderwijs.
De komende drie jaar kunnen de zestig scholen werken aan het verbeteren van hun muziekonderwijs, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met partijen uit het muziekveld. Hiermee komt het totaal aantal scholen dat in de afgelopen twee rondes in Friesland subsidie heeft ontvangen op 111. Zo zetten ook in deze provincie steeds meer scholen de toon! Kijk voor meer informatie op www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs.
 
Samen de schouders onder muziekonderwijs
De Impuls muziekonderwijs wordt uitgevoerd in opdracht van minister Bussemaker en is onderdeel van de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. Samen ervoor zorgen dat muziekeducatie een vaste plek krijgt in het basisonderwijs. Dat is de ambitie van Méér Muziek in de Klas. Een landelijk samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) en de stichting Méér Muziek in de Klas. De diverse partijen zetten zich gezamenlijk in voor structureel muziekonderwijs via o.a. subsidies, kennisdeling en landelijke aandacht.