Onderzoek naar predatie steenmarter op weidevogels

Surhuisterveen -   De provincie Fryslân laat dit voorjaar onderzoek doen naar de omvang van jagende steenmarters op broedende weidevogels.

De steenmarter wordt steeds meer gezien in weidegebieden. Camerabeelden tonen aan dat steenmarters eieren uit de nesten van kieviten en grutto’s roven. Er is nog weinig wetenschappelijke kennis over de daadwerkelijke omvang van de predatie door steenmarters. Daarom laat de provincie het onderzoek uitvoeren. Beschermde diersoort De steenmarter is een beschermde diersoort. Die mag vanuit de Wet natuurbescherming niet zomaar worden aangepakt. Als we in Fryslân maatregelen willen nemen om de steenmarter uit weidevogelgebieden te weren, dan moet daar eerst een gedegen onderzoek aan ten grondslag liggen. Eerst moet er aangetoond worden in welke mate de steenmarter schade toebrengt aan weidevogels. Pas daarna kan gekeken worden naar passende maatregelen. Onderzoek Gespecialiseerde wetenschappers voeren in vier weidevogelgebieden in Fryslân onderzoek uit. Via DNA-technieken onderzoeken de wetenschappers restanten van buitgemaakte eieren of oudervogels in het laboratorium. Daarmee hopen zij de predator te achterhalen. Daarnaast wordt in dezelfde gebieden met camera’s gewerkt. Beelden moeten de predators vastleggen. Ook hier hopen de onderzoekers zicht te krijgen op welke diersoorten in de nacht daadwerkelijk de eieren of weidevogels opeten en hoe vaak de steenmarter in beeld komt. Het onderzoek wordt geleid door de heren Bob Jonge Poerink en Jasja Dekker, beiden zoogdierexperts. Zij krijgen hulp van veel weidevogelbeschermers die enthousiast aan het werk zijn gegaan met het zoeken naar nesten, het plaatsen van camera’s en ook het verzamelen van de DNA-monsters. Resultaten Na de zomervakantie zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend. Deze resultaten worden vergeleken met andere onderzoeken naar steenmarterpredatie. De provincies Groningen en Overijssel voeren namelijk ook onderzoek uit naar de steenmarter.