‘Kindermishandeling genoeg geanalyseerd, tijd voor actie!’

Surhuisterveen -   Mattias Gijsbertsen, wethouder Jeugd in Groningen, riep tijdens het congres ‘Samenwerken voor een veilig thuis’ op donderdag 11 mei gemeenten op om tot concrete acties te komen om kindermishandeling aan te pakken.

,,De tijd van analyseren van de problematiek is voorbij. Het is nu de hoogste tijd voor actie. Pak de regie!" Deelnemers waren gemeenten, hulpverleners, artsen en medewerkers uit de veiligheidsketen uit Friesland, Groningen en Drenthe. Doel was gezamenlijk werken aan een multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Gijsbertsen constateert dat Friesland, Groningen en Drenthe al flinke stappen hebben gezet om met alle partijen aan deze aanpak te werken en voor betere afstemming te zorgen. Hij daagt gemeenten uit om hun regierol steviger te pakken. ,,We kunnen met alle handreikingen, meldcodes en interventies al veel meer dan we nu doen. Daar moeten we écht mee aan de slag." Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut in de G4 blijkt dat bij ernstige zaken van kindermishandeling maar weinig hulp voor het kind is. Onderzoek Bas Tierolf: ,,In minder dan de helft van de geweldssituaties die gemeld worden krijgt het kind ook daadwerkelijk hulp." Ervaringsdeskundige Jeroen van de Ven heeft daar een concrete oplossing voor. Hij vertelde: ,,Durf te vragen. Neem signalen serieus en praat met kinderen. Maak contact. Dan kun je het verschil maken."  Complexe problematiek Bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld gaat het vaak om complexe en hardnekkige problematiek. Hoe doorbreek je dit patroon dat vaak van generatie op generatie doorgaat? Dat was de centrale vraag tijdens het congres georganiseerd door Fier, Veilig Thuis, politie, OM, GGZ Friesland, MCL en de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Centraal stond daarbij de MDA++ aanpak: een multidisciplinaire aanpak gericht op complexe geweldsproblematiek in gezinnen, waarbij de verschillende sectoren, specialisten, een lokaal team en het gezin samenwerken vanuit één team, met één regisseur. Eind 2015 hebben de Nederlandse gemeenten ingestemd met deze aanpak, die in 2018 in alle gemeenten moet worden uitgevoerd.