Basisscholen kaatsen om kampioenschap gemeente Leeuwarden

Wergea -   Basisschoolparturen nemen het woensdag 24 mei tegen elkaar op om het kampioenschap van de gemeente Leeuwarden.

De kaatswedstrijden worden gehouden op de sportvelden in Wergea (met dank aan Kaatsvereniging ’t Oosten) en beginnen om 14.30 uur. Er is een wedstrijd voor jongensparturen (of gemengde parturen met maximaal één meisje) en bij voldoende deelname wordt een aparte wedstrijd voor meisjesparturen georganiseerd. De samenstelling van het partuur mag uit twee of drie spelers bestaan. Scholen mogen met meerdere parturen meedoen. Het kampioenschap van Leeuwarden is tevens de voorronde voor deelname aan het kampioenschap van Friesland. Deze wedstrijd wordt dit jaar op woensdag 7 juni (aanvang 13.30 uur) gehouden op het Sjûkelân te Franeker. De wedstrijd wordt 'de Kleine PC voor Basisscholen' genoemd. Voor 'de Kleine PC voor Basisscholen' gelden de volgende opslaglijnen: 18 meter voor jongens en 15 meter voor meisjes. Deelnemers kunnen zich tot en met vrijdag 19 mei 19.00 uur middels een e-mail naar skalsbeek@proloog.nl aanmelden. In de opgave dienen namen (voor- en achternaam) en geboortedatum van de parturen te worden vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoukje Kalsbeek: skalsbeek@proloog.nl of 06-57303696. U kunt ook bellen naar 058 2551378 (vaste nummer van de Uniaskoalle). Omdat de commissie geslonken is tot twee leden, kan men dit alles niet zonder hulp organiseren. Per school wordt derhalve verzocht om een lijnrechter/scheidsrechter (met kennis van het kaatsen) aan te leveren.