Hotso Spanninga wint dr. Joast Halbertsmaprijs

Grou - Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft de dr. Joast Halbertsmaprijs op donderdag 11 mei uitgereikt aan dr. Hotso Spanninga.

Spanninga ontvangt de provinciale prijs voor zijn dissertatie Gulden vrijheid? Politiek cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600 – 1640. De uitreiking vond plaats in de Sint Piterkerk in Grou. Hotso Spanninga was tot voor kort docent geschiedenis op het Dockinga College in Dokkum. Hij is in 2012 gepromoveerd op dit onderdeel van de Friese geschiedenis. Jury De jury bestond uit Hanny Elzinga (voorzitter, namens Rijksuniversiteit Groningen), Marijn Molema (namens provincie Fryslân) en Milan van de Meulen (namens gemeente Leeuwarden). De jury selecteerde de winnaar uit een longlist die werd aangedragen door Tresoar. Juryverslag Spanninga schrijft over de politieke cultuur en staatsvorming in Fryslân in de periode van 1600-1640. Volgens de jury levert de dissertatie een waardevolle bijdrage aan zowel de Friese geschiedschrijving als algemeen wetenschappelijke debatten. Het onderzoek zorgt voor nieuwe kennis en inzichten over de Friese geschiedenis in de vroege zeventiende eeuw. Spanninga trekt ook een parallel met de hedendaagse politieke situaties. Dr. Joast Halbertsmaprijs De dr. Joast Halbertsmaprijs is een provinciale prijs voor geschiedenis, taal, literatuurwetenschap en sociale wetenschap. De prijs is in 1947 ingesteld en wordt één keer per vier jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,--.