Leeuwarden maakt werk van Energie Agenda

Leeuwarden - Het Stadskantoor krijgt een warmte-koudeopslag installatie (WKO-installatie). Met behulp van deze installatie wordt in de bodem warmte en koude opgeslagen. Deze opslag gaat het gebouw in de winter verwarmen en in de zomer koelen.

Maandag 15 mei starten Koninklijke Damstra Installatietechniek en Bouwbedrijf Van Wijnen met de boor- en graafwerkzaamheden op het Burmaniaplein. De werkzaamheden nemen ongeveer 3 weken in beslag.

De aanleg van de WKO-installatie is onderdeel van de Leeuwarder Energie Agenda. Leeuwarden streeft naar 16% duurzaam opgewekte energie en 20% energiebesparing in 2020. Het gaat hier om het totale energieverbruik binnen de gemeente. Met dit WKO-systeem geeft Leeuwarden het goede voorbeeld. In 2050 moet heel Fryslân energieonafhankelijk zijn. Hiermee helpen we de doelen van het Nationale Energieakkoord te bereiken.

Vanwege de werkzaamheden is de ingang van het Stadskantoor aan de zijde van het Burmaniaplein gesloten van 15 mei tot en met 4 juni. Bezoekers van het Stadskantoor worden omgeleid via de Torenstraat naar de ingang aan de zijde van het Oldehoofsterkerkhof.